ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

АКТУАЛЬНІСТЬ ВУГЛЕЦЕВОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ТА СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ

Владислав Пеккоєв
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації грудень 10, 2020
Ключові слова
  • вуглецевий податок, енергетичний сектор, енергоефективність, ВДЕ, модель загальної рівноваги для України
Як цитувати
Пеккоєв, В. (2020). АКТУАЛЬНІСТЬ ВУГЛЕЦЕВОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ТА СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.13

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.13

У статті було проведено аналіз сучасного стану енергетичного сектору України, виявлено ключові проблеми, які потребують нагального розгляду. Проаналізовано тренди щодо викидів парникових газів в Україні. Актуальність вуглецевого податку для України як ніколи висока, оскільки ми взяли на себе ряд кліматичних зобов’язань (Паризька угода) перед ЄС. Ми прагнемо наслідувати європейські цінності та значно скоротити викиди ПГ до 2050 року. Разом з тим Україна націлена на низьковуглецевий розвиток, що відображено у Стратегії низьковуглецевого розвитку до 2050 року та Енергетичній стратегії до 2035 року. Механізм вуглецевого оподаткування за раціонального використання може акумулювати кошти на модернізацію енергетичного сектору та підвищення енергоефективності. За допомогою такого інструменту як модель загальної рівноваги для України було оцінено економічний вплив від впровадження різноманітних низьковуглецевих політик з метою стримати глобальне потепління в рамках 1,5 та 2°С. Результати показують, що вуглецевий податок відіграє важливу роль у підвищенні ВВП України у 2050 році на 12-15% у 2050 році.

 
Переглядів: 38

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Державна служба статистики України. Вилучено з http://www.ukrstat.gov.ua/
  2. Chepeliev, M. (2014) Simulation and economic impact evaluation of Ukrainian electricity market tariff policy shift. Economy and forecasting, 1(1), 1-24
  3. Energy statistics - an overview. Вилучено з https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_statistics_-_an_overview#Final_energy_consumption
  4. Frey, M. (2017). Assessing the impact of a carbon tax in Ukraine. Climate Policy, 17(3), 378–396.
  5. Gurgel, A.C., S. Paltsev and G.V. Breviglieri (2019). The Impacts of the Brazilian NDC and their contribution to the Paris Agreement on Climate Change. Energy and Development Economics, 1-18
  6. Partnership for Market Readiness (PMR) (2019). Ukraine Carbon Pricing Options. Modelling Report. August 2019
  7. Rajbhandari, S., Limmeechokchai, B. & Masui, T. 2019. The impact of different GHG reduction scenarios on the economy and social welfare of Thailand using a computable general equilibrium (CGE) model. Energy, Sustainability and Society 9, 19 (2019)
  8. World Bank Data. Вилучено з https://data.worldbank.org/