ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

СТВОРЕННЯ БАГАТОМОДУЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР

Іван Лихушин
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Про автора
Артем Остапенко
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Про автора
Дата публікації грудень 11, 2020
Ключові слова
  • онлайн гра; ігровий рушій; фізика взаємодії частинок; фреймворк; мережевий інтерфейс
Як цитувати
Лихушин, І., & Остапенко, А. (2020). СТВОРЕННЯ БАГАТОМОДУЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6803

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.40

В роботі розроблено та виконано пошук оптимальних алгоритмів і моделей для проектування ігрового рушія. За результатом роботи був створений проект фреймворка 2D ігрового рушія здатного обробляти динамічно змінний фізичний світ, в онлайн режимі передавати дані клієнтам про його поточний стан, формувати фізичний світ з однорозмірних частинок, які наділенні різними фізичними властивостями.

 
Переглядів: 22

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Bywalec, B. & Bourg, D.M. (2013) Physics for Game Developers. USA, Sebastol: O'Reilly Media.
  2. Конгер Д. (2010) Физика для разработчиков компьютерных игр. М.: Бином. Лаборатория знаний.
  3. Ritzhaupt, A. D. (2009) Creating a Game Development Course with Limited Resources: An Evaluation Study. ACM Transactions on Computing Education, 9(1), art. №3. https://doi.org/10.1145/1513593.1513596
  4. Adams, E. & Rollings, A. (2006). Game Design and Development: Fundamentals of Game Design. NJ: Pearson Prentice Hall.