ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Олена Курочкіна
Київський національний університет технологій та дизайну
Про автора
Дата публікації грудень 12, 2020
Ключові слова
  • підприємство; ефективність діяльності підприємства; економічна ефективність; прибуток; рентабельність; механізм формування фінансових результатів підприємства
Як цитувати
Курочкіна, О. (2020). РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6877

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.43

У статті проводиться аналіз таких економічних категорій як «прибуток» і «рентабельність».  Характеризуються фактори, які здатні вплинути на стан прибутку і рентабельності підприємства.  Розглядаються основні джерела одержання прибутку підприємством.  Досліджуються можливі механізми формування фінансових результатів підприємства.  Проводиться аналіз розрахунку рентабельності підприємства і визначаються її основні види.

Переглядів: 73

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Шегда, А.В., Литвиненко, Т.М., Нахаба, М.П. та інші (2001). Економіка підприємства. Київ: Знання-Прес.
  2. Сідун, В.А. (2002). Економіка підприємства. Харків: ХДУХТ, 2002.
  3. Гринчуцький, В.І., Карапетян, Е.Т. & Погріщук, Б.В. (2010). Економіка підприємства. Київ: Центр учбової літературис.
  4. Березін, О.В., Березіна, Л.М. & Бутенко, Н.В. (2012). Економіка підприємства. Київ: Знання.
  5. Крамаренко, Г.О. & Чорна, О.Є. (2008). Фінансовий аналіз. Київ: Центр учбової літератури.
  6. Сідун, В.А. & Пономарьова, Ю.В. (2006). Економіка підприємства (вид. 2-ге). Київ: Центр навчальної літератури.