ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ІНТЕГРОВАНИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анастасія Куліш
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Про автора
Любов Шевченко
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Про автора
Дата публікації січень 28, 2020
Ключові слова
  • інтегрований облік; менеджер; інтеграція; звітність; інтегрована звітність
Як цитувати
Куліш, А., & Шевченко, Л. (2020). ІНТЕГРОВАНИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/688

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.05.13

Одним із важливих напрямів удосконалення облікової системи та її ролі в управлінні підприємством є її розвиток на  основі інтеграційних процесів. У даній статті розглянуто систему інтегрованого обліку,  її необхідність в управлінні кожним підприємством. Саме вона є основою інформаційного забезпечення підприємства, допомагає покращити ефективність діяльності як певного підприємства, так і економіки держави. Інтегрована система обліку поєднує у собі всі види обліку,  що забезпечує збереження цілісності інформаційної системи управління, посилення взаємозв’язків всіх управлінських функцій, у тому числі обліку, аналізу, контролю. Досі не існує певних теоретичних уявлень про інтеграцію та її чіткого визначення, але вже зараз зрозуміла її необхідність.

Переглядів: 68

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Нестеренко О.О. (2018). Удосконалення облікової політики для складання інтегрованої звітності в інформаційній системі підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки, (22), 972-979.
  2. Шевченко Л. Я. (2017). Розвиток концепції інтегрованого обліку на основі інституційного підходу та бенчмаркингу. Економіка і суспільство, (8), 806-812.
  3. Домашенко Ю.В. (2013). Інтегрована звітність: вдосконалений облік операцій як показник ефективності діяльності. Економічний вісник, (1), 65-72.