ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ВСТАНОВЛЕННЯ ДАХОВОЇ СОНЯЧНОЇ (ФОТОВОЛЬТАЇЧНОЇ) ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ДЛЯ КОТЕДЖНОГО КОМПЛЕКСУ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПОТУЖНІСТЮ 401,21 кВт•пік

Денис Леонов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Наїна Буслова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації грудень 15, 2020
Ключові слова
  • сонячна електростанція, фотовольтанічна електростанція, „зелений тариф”, сонячні панелі, альтернативна енергетика, домогосподарства, енергетична незалежність
Як цитувати
Леонов, Д., & Буслова, Н. (2020). ВСТАНОВЛЕННЯ ДАХОВОЇ СОНЯЧНОЇ (ФОТОВОЛЬТАЇЧНОЇ) ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ДЛЯ КОТЕДЖНОГО КОМПЛЕКСУ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПОТУЖНІСТЮ 401,21 кВт•пік. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.15

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.15

Публікація присвячена альтернативній енергетиці в загальній системі виробництва електроенергії, зокрема, сонячним електростанціям. Досліджено перспективи впровадження сонячної енергетики в домогосподарствах України. Надано оцінку потенціалу використання сонячної енергетики в Україні. Проаналізовано ризики інвестування у сонячні електростанції.

 
Переглядів: 26

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Про альтернативні джерела енергії (Закон України). № 555-IV. (2003). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text.
  2. Полянський О. С., Дьяконов О. В., Скрипник О. С. (2017). Напрями розвитку альтернативних джерел енергії: акцент на твердому біопаливі та гнучких технологіях його виготовлення. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
  3. Сидорова Д. С. (2014). Проблеми та перспективи розвитку альтернативної енергетики в світі. Актуальні проблеми міжнародних відносин, (122), 198-207.
  4. Кузьміна М. М. (2013). Поняття та види енергії з альтернативних джерел. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
  5. Гаврилко П. П. (2015). Альтернативна енергетика як фактор енергетичної незалежності України. Сучасні тенденції розвитку України: збірник матеріалів Десятої загальнофакультетської науково-практичної конференції, (10), 19-27.