ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Сергій Залєвський
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації грудень 15, 2020
Ключові слова
 • штучний інтелект, інтернет речей, правосуб’єктність, право, законодавство
Як цитувати
Залєвський, С. (2020). ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СФЕРІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.18

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.18

У статті йдеться про проблему встановлення правосуб’єктності штучного  інтелекту, та про права і відповідальність яку мають нести суб’єкти інтернету речей, як учасники середовища що вже формують оточуючу дійсність. У статті вивчено діючу законодавчу базу та досвід провідних країн щодо підстав набуття правосуб’єктності, зокрема, досвід щодо встановлення на законодавчому рівні відповідальності за дії, або за бездіяльність штучного інтелекту.

 
Переглядів: 63

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Баранов, О. А. (2017). Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання: зб. матеріалів ІІ-ї міжнародної науково-практичної конф. ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні, 18-42. Вилучено з http://aphd.ua/publication-249/.
 2. Баранов, О. А. (2016). Інтернет речей як правовий термін. Юридична Україна, (5-6), 96-103.
 3. Баранов, О. А. (2019). Правові аспекти національних стратегій розвитку штучного інтелекту. Юридична Україна, (7), 21-38.
 4. Карчевський, М. В. (2017). Правове регулювання соціалізації штучного інтелекту. Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, (2), 99-108.
 5. Харитонова, О. І. (2019). Правовідносини та штучний інтелект: матеріали наук.-практ. конф., 20-21 лист. 2019 р., Нац. тех ун-т України: Київський політех. інст. ім. І. І. Сікорського, 65-68.
 6. Intelligent Agents and Their Legal Status. Ankarabarreview, pp. 46-54.
 7. Lawrence, B. (1992). SOLUM, «Legal personhood for Artificial Intelligences». North Carolina Law Review, (70), 1231.
 8. Measuring the Information Society Report, 2017, vol 1. 94 p. Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/ misr2017/MISR2017_Volume1.pdf.
 9. Podbregar, N. & Kwiatkowski, R. (2019). Roboter erkennt sich selbst scinexx. Hod LipsonTask-agnostic self-modeling machines Science Robotics, 2019, no. 26. Retrieved from https://zbruc.eu/node/86643.
 10. Sripan, Н. Are Robots Human? Nurus Sakinatul Fikriah Mohd Shith Putera, Sheela A/P Jayabalan Faculty of Law [Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia A Review of the Legal Personality Model].
 11. Willick, S. (1983). Magazine N, 4(2), 5-16.