ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПІДСТАВИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ПРОКУРОРОМ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

М. Ільніцький
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Про автора
Євгенія Липницька
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Про автора
Дата публікації грудень 16, 2020
Ключові слова
  • підстави представництва; виключні випади; земельна ділянка; інтерес держави; земельні правовідносини
Як цитувати
Ільніцький, М., & Липницька, Є. (2020). ПІДСТАВИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ПРОКУРОРОМ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.20

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.20

У роботі досліджується питання підстав представництва інтересів держави прокурором в сфері земельних відносин. Зважаючи на неоднозначну правозастосовну практику, досліджуються актуальні рішення касаційного суду з метою формування єдиного правозастосовного підходу стосовно питань, що не конкретизовані в законодавстві.

 
Переглядів: 13

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Конституція України № 254к/96-ВР (1996). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
  2. Про прокуратуру (Закон України) №169-7-VII (2014) Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
  3. Постанова Об’єднаної палати Касаційного господарського суду від 7 грудня 2018 року у справі № 924/1256/17. База даних «ЄДР судових рішень». URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78749905
  4. Постанова Великої Палати Верховного суду від 26 червня 2019 року у справі № 587/430/16-ц .База даних «ЄДР судових рішень». URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84573553
  5. Ухвала Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 19 липня 2018 року у справі № 822/1169/17 / База даних «ЄДР судових рішень» / URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75424056
  6. Постанова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 03 грудня 2019 року у справі №810/3164/18. База даних «ЄДР судових рішень». URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86203329