ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

СТРУКТУРА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА

Сергій Журавель
Національний технічний університет України «Київський Політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського
Про автора
Сергій Лапковський
Національний технічний університет України «Київський Політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського
Про автора
Дата публікації грудень 22, 2020
Ключові слова
  • оптимізація, виробництво, імітаційна модель, виробничі сценарії, параметри виробничого процесу
Як цитувати
Журавель, С., & Лапковський, С. (2020). СТРУКТУРА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/7358

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.65

Імітаційна модель як засіб технологічної підготовки виробництва дозволяє зменшити витрати часу, засобів, трудових ресурсів. Тому розробка її структурної форми для подальшого впровадження все ще залишається важливим питанням в процесі створення імітаційної моделі.

Переглядів: 52

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Шарин, Ю.С., Якимович, Б.А. & Толмачев, В.Г. (1999). Теория сложности. Ижевск: Изд-во ИжГТУ.
  2. Крутихин, А.Д. (2009). Описание и апробация методики прогнозирования длительности производственного цикла и величины межоперационных перерывов на основе теории сложности. Автоматизация и современные технологии, 2(14), 125-138.
  3. Кондаков, А.І. (2016). Технологічний потенціал процесу-аналога. Інженерний журнал з додатками, 9(234), 29-31.
  4. Карпан, С.А. (2016). Інтегрована модель системи оперативного календарного планування в умовах контрактного виробництва. Інформатика та обчислювальна техніка, 136-143.
  5. Лелюхин, В. Е., & Колесникова, О. В. (2016). Метод формирования плана многономенклатурного мелкосерийного и единичного машиностроительного производства. Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета, 1(1), 57-65.