ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ТЕХНІЧНА НЕСПРОМОЖНІСТЬ ВИХІДНИХ ДАНИХ» В АВТОТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Євгеній Старіков
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Про автора
Дата публікації грудень 23, 2020
Ключові слова
  • ДТП; судова експертиза; технічна неспроможність вихідних даних
Як цитувати
Старіков, Є. (2020). ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ТЕХНІЧНА НЕСПРОМОЖНІСТЬ ВИХІДНИХ ДАНИХ» В АВТОТЕХНІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/7410

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.67

Досить часто при дослідженні обставин дорожньо-транспортної пригоди судовий експерт приходить до висновку про те, що ті чи інші вихідні дані про обставини дорожньо-транспортної пригоди є неспроможними з технічної точки зору. В цій статті запропоновано визначення терміну «технічна неспроможність вихідних даних» в автотехнічній експертизі.

 
Переглядів: 18

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Кримінально-процесуальний кодекс України. (Закон України). № 4651-VI. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
  2. Кристи Н.М. (ред.). (1971). Методические рекомендации по производству автотехнической экспертизы. Москва. ЦНИИЛСЭ.
  3. Илларионов В.А. (ред.). (1980). Судебная автотехническая экспертиза. ч. 2. Москва. ВНИИСЭ.
  4. Понизовкин А.Н., Власко Ю.М., Ляликов М.Б., Авенариус А.А., Арсенов Е.Е., Бекетов Б.А., Белоцерковский И.В., Блудян Н.О., Венгеров И.А., Гуревич Л.В., Донченко В.В., Дынга И.Г., Запорожцев А.В., Кисова Н.И., Колик А.В., Ламочкин Ю.Н., Манусадкянц Ж.Г., Моносзон М.И., Морев А.И., Новиков В.И., Резник А.М., Рошаль Л.Я., Рубец Т.Д., Санцевич Б.М., Столов А.Я. (1994). Краткий автомобильный справочник. Москва. Трансконсалтинг.