ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ

Євгенія Шара
Ірпінський державний коледж економіки та права
Про автора
Дата публікації березень 5, 2020
Ключові слова
  • П(С)БО, МСБО, фінансові витрати, базовий метод, альтернативний метод, облікова політика.
Як цитувати
Шара, Є. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.07.01

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.07.01

У статті досліджено та узагальнено нормативно-правову базу щодо особливостей визнання в обліку фінансових витрат. Обґрунтовано необхідність в наказі про облікову політику обирати метод обліку фінансових витрат (базовий чи альтернативний) та визначати поріг суттєвості при створенні кваліфікаційного активу.

 
Переглядів: 41

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 31 «Фінансові витрати». Вилучено з http://zakon.rada.gov.ua.
  2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 23 «Витрати на позики». Вилучено з http://www.minfin.gov.ua.
  3. Голов С. Ф. & Костюченко В. М. (2013). Бухгалтерський облік та фінансова звітність за Міжнародними стандартами (3-тє вид.). Харків: Фактор.
  4. Методичні рекомендації по бухгалтерському обліку фінансових витрат. Вилучено з http://audit-optim.com.ua.