Архів матеріалів міжнародних наукових конференцій

Поточний випуск

Дата публікації: грудень 5, 2021
ДОСЯГНЕННЯ ТА ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНО -ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РЕГІОНІ

VII Обласна науково-практична конференція • 04.11.2021 • Краматорськ, Україна

До збірника увійшли тези виступів учасників VІІ обласної науково-практичної конференції «Досягнення та виклики національно-патріотичного виховання в регіоні», яка відбулася 04 листопада 2021 року у м. Краматорську.

У матеріалах розглянуто проблеми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в регіоні та запропоновані шляхи їх розв’язання через розкриття таких питань: «Вплив історико-культурної спадщини на формування національної ідентичності», «Система наступності та розбудова національного виховного простору в освітній системі», «Роль моральних переконань у формуванні національної свідомості дитини», «Мова та література як потужний засіб формування громадянина в освітньому процесі (на уроках суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, технологічного циклів та фізичної культури)», «Патріотизм як ціннісний орієнтир Нової української школи».

Тексти надруковані в авторській редакції. За точність наведених фактів, статистичних та інших даних відповідальність несуть автори опублікованих матеріалів.

Затверджено на засіданні Вченої ради Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 4 від 16.09.2021 р.)

═══════════════════════════════════════════════════════════

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
Бурцева Ю.О. – в.о. ректора ДОНОБЛІППО, кандидат педагогічних наук.
Дубяга А.П. – завідувач відділу національного виховання ДОНОБЛІППО.
Золотар О.В. – методист відділу національного виховання ДОНОБЛІППО.
Рибалка Л.Д. – методист відділу суспільних дисциплін ДОНОБЛІППО.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РЕДАКЦІЯ:
Алфімов В. М. – професор кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, доктор педагогічних наук, професор.
Лаврут О.О. – доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти ДОНОБЛІППО, доктор історичних наук, доцент.
Ціко І.Г. – завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ДОНОБЛІППО, кандидат педагогічних наук.

ТЕХНІЧНА РЕДАКЦІЯ:
Ілик І.А. – технічний редактор відділу інформаційно-видавничої діяльності ДОНОБЛІППО.

═══════════════════════════════════════════════════════════
Видавець: ГО «Європейська наукова платформа» | © CC BY 4.0
═══════════════════════════════════════════════════════════

Весь випуск
Том 1 Том 2
Переглянути архів