BIOGRAPHICAL REFLEXIVITY IN ACHIEVING A PROFESSIONAL MASTERY BY A TEACHER. IMPLICATIONS FOR DEVELOPING TEACHERS’ PROFESSIONAL SKILLS
PDF

Посилання

Alheit P. Teoria biografii jako fundament pojęciowy uczenia się przez całe życie. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. 2015. 4(72) P. 23-36.

Capogna S. Developing Teachers’ Professional Skills, ICERI2015 Proceedings. 2015. P. 4624-4630.

Czerepaniak-Walczak M. Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń, Edytor. 1997.

Czerniawska O. Szkice z andragogiki i gerontologii. Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 2007.

Demetrio D. Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków, Wydawnictwo Impuls. 2000.

Dominice P. Learning from our lives: using educational biographies with adults. San Francisco, Jossey Bass. 2000.

Dróżka W. Od pewności ku refleksyjności w zawodzie nauczycielskim. Przyczynek do dyskusji. Przegląd Pedagogiczny. 2011. No 1, P. 135-151. doi: 10.34767/PP.2011.01.12

Dubas E. Uczenie się z własnej biografii jako egzemplifikacja biograficznego uczenia się. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne. 2017. No 1(4), P. 63-87. doi: 10.18778/2450-4491.04.05

Gołębniak D. Zmiany w edukacji nauczycieli. Wiedza. Biegłość. Refleksyjność. Poznań-Toruń, Edytor. 1998.

Gramling F. L., Carr L. R. Lifelines: a life history methodology. Nursing Research. 2004. 53(3), P. 207-210.

Gray J., Dagg J. Using reflexive lifelines in biographical interviews to aid the collection, visualisation and analysis of resilience. Contemporary Social Science. 2019. Vol. 14(3-4), P. 407-422. doi: 10.1080/21582041.2018.1459818

McLean M., Abbas A. Introduction to Biographical Methods, Enhancing Learning in the Social Sciences. 2011. Vol. 3(3), P. 1-3. doi: 10.11120/elss.2011.03030004

Mazurek E. Biograficzne uczenie się i narracyjne uczenie się – ramy teoretyczne. Edukacja Dorosłych. 2017, 1(76), P. 51-65.

Mazurek E., Vynoslavska O. The educational biographies of engineers starting academic careers: comparative perspective of Poland and Ukraine. Advanced Education. 2019. No 13, P. 4-10. doi: 10.20535/2410-8286.153456

Sajdak A. Przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych – możliwości wsparcia i przykłady dobrych praktyk. Studia Oeconomica Posnaniensia. 2015. 3(5), P. 7-27.

Solarczyk-Szwec H. Cztery ćwiartki biograficznego uczenia się. Rocznik Andragogiczny. 2015. Vol. 22, P. 119-133.

Śliwerski B. Myśleć jak pedagog, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 2010.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 24 | Завантажень: 21 |