ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА КУЛЬТУРА» ТА «ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
PDF

Посилання

Богуцький Ю. П. Розвиток правової компетентності адміністраторів вищої школи у системі післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2019. 288 с.

Огороднійчук І. Сутність і структура поняття “правова компетентність” майбутніх інженерів. Педагогічний дискурс. Хмельницький, 2014. Вмп. № 17. С. 117-122.

Галущак І. Є. Теорія і технології формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах неперервної університетської освіти: дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Ізмаїл, 2018. 514 с.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / гол. ред.: Ю. С. Шемшученко, М. П. Зяблюк, В. Я. Тацій та ін. Київ, 2003. Т. 5. 736 с.

Шевцов М. Г., Шевцова О. М. Формування правової культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації та самоосвіти за 20 років незалежності України. Педагогіка: зб. наук пр. 2011. Вип.11. С. 164–170.

Клунко Р. Ю. Формування правової культури майбутнього вчителя як елемент підготовки до професійної діяльності. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя: Психолого-педагогічні науки. Ніжин, 2015. № 3. С. 148–151.

Коваленко Д. В. Теоретико-методичні основи системи безперервної професійно-правової підготовки інженерів-педагогів: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Харків, 2015. 514 с.

Владимирова В. І. Педагогічні проблеми формування правової культури вчителя й історії вищої педагогічної школи України (1917-2002 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2003. 21 с.

Димочкіна В. Правова культура особистості у структурі філософського та психолого-педагогічного знання. Молодь і ринок. 2012. № 12(95). C. 140–144.

Радкевич О. П. Теоретичні і методичні основи розвитку правової культури педагогічних працівників закладів професійної освіти : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2020. 587 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 20 |