ОСНОВНІ МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
PDF

Посилання

Голобородько Є.П., Малихіна О.В. Основні психологічні теорії мотивації та їх значення сьогодні /Наша школа. 2002. - №3. С.46-52.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002. 512 с.

Волков Б.С. К вопросу о развитии мотивов учебной деятельности студентов // Мотивы учебной и общественно-полезной деятельности школьников и студентов. М.: Московский обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской, 1980. С. 102-109.

Медведева Е. Основы рекламоведения / Е. Медведева. М. : РИП-холдинг, 2003. 261 с.

Лузан П.Г. Теорія і методика формування навчально-пізнавальної активності студентів. К.:Н аціональний аграрний ун-т, 2004. 272 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 13 |