СТУДЕНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
PDF

Посилання

Димань Т. М., Боньковський О. А., Вовкогон А. Г. Європейський простір вищої освіти та Болонський процес: Навчально-методичний посібник. Одеса: НУ «ОМА», 2017. 106 с.

Міщенко Т. О., Стаднік Н. В. Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2017. Вип. 17. С. 32–37.

Муравьева А. А., Олейникова О. Н., Аксенова Н. М. Многомерное пространство студентоцентрированного обучения. Университетское управление: практика и анализ. 2017. Т. 21. № 3. С. 92–99.

Столяренко Т. Л. Студентоцентризм як засіб реалізації компетентнісного підходу в навчанні. Педагогічні читання 2018. URL: https: // college. nuph. edu. ua / wp-content / uploads / 2018 / 01 /

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 21 | Завантажень: 17 |