АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП
PDF

Посилання

Адирхаєв С.Г. Сучасна технологія навчання руховим діям й підвищення рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я у ВНЗ. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7528/1/ Adyrhayev.pdf (дата звернення: 11.02.2021).

Деделюк Н.А. Теорія і методика адаптивної фізичної культури : навч.-метод. посібник для студентів / Н. А. Деделюк. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 68 с.

Ляшенко В.М., Туманова В.М., Мариськіна Т. Фізичне виховання студентів спеціальної медичної групи // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.) : [в 2 т.] / ред. колегія : С. М. Шкарлет Чернігів, 2017. Т. 1. 595 с.

Міхєєва Л. Особливості формування здорового способу життя у молодого покоління. Український науковий журнал. 2011. № 3. С. 318. URL: httр://www.sосіаl-sсіеnсе.соm.ua/зміст/13_№3%202011 (дата звернення: 11.02.2021).

Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа. Вибрані твори : У 5 т. Київ: Рад. шк., 1976. Т. 4. 390 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | Завантажень: 5 |