ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF

Посилання

Галецька І.І. Психологічне здоров’я як проблема національної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. Вип. 2 (1). С.49-58.

Кириченко Т.В Психічне здоров’я в структурі професійної підготовки майбутніх вчителів. Молодий вчений. 2019. № 4.1 (68.1). С.8-12.

Пасічніченко А.В. Психологічне здоров’я як умова успішної професійної діяльності педагога. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: матеріали II науково-практичної конференції молодих учених (14-15 травня 2020 р., м. Харків). Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. C.172-175.

Піковець Н.В. Психічне здоров’я як соціально-психологічний чинник професійної діяльності викладача вищого навчального закладу: дис. … канд. псих.наук: 19.00.05 / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України. Сєвєродонецьк, 2020. 330 с.

Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник. К.: Каравела, 2012. 328 с.

Тітаренко С.А. Збереження психічного здоров’я вихователя дошкільного навчального закладу як умова ефективності професійної діяльності. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип.30. С.175-182.

Шаронова І.В. Психічне здоров’я особистості як предмет психологічного дослідження. Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 20. С. 738–747.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 18 | Завантажень: 10 |