СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ
PDF

Посилання

Хлєстова С.С. Формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2011. 41 с.

Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч-методич. посіб. / Л.Л. Хоружа. Київ: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. С.19-20.

Кравцов В. Деонтологічна культура як складова методологічної культури майбутнього вихователя. [Електронний ресурс] URL: dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream (дата звернення 06.10.2019).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 2 | Завантажень: 1 |