АКАДЕМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ЧАСУ
PDF

Посилання

Про освіту: Закон України // Відомості Верховної Ради України // 2017. № 38–39. Ст. 380. // http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19

Маслова Н.Г. Академічна свобода та академічна відповідальність. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. Випуск 43. Том 1. С. 72–76.

Шабалин Ю.Е. Принципы академической автономии. Совет ректоров. 2008. № 9. С. 21–26.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 10 |