SOFT SKILLS – НЕОБХІДНА СКЛАДОВА УСПІШНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
PDF

Посилання

Професійний стандарт “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”. Наказ № 2736 від 23.12.2020 [електронний ресурс]. Режим доступу: https://mon.gov.ua/

Смагіна Т. М. Зміщення акцентів з hard skills на soft skills в підвищенні професійної компетентності педагогів у системі післядипломної освіти / Т.М. Смагіна // Розвиток професійної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти регіону: збірник матеріалів конференції / За ред. О. В. Пастовенського. Житомир, 2017. C. 21.

Татаурщикова Д. Soft Skills/ Д. Татаурщикова [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://4brain.ru/blog/soft-skills/

Що таке Soft Skills? В чому різниця Soft і Hard Skills? (2018). [Електронний ресурс]: Режим доступу https://www.welldone.org.ua/shho-take-soft-skills-v-chomu-riznitsya-soft-i-hard-skills/

професійних навичок, якими має оволодіти людина до 2020 року. [Електронний ресурс]: Режим доступу 26.02.2021: http://tvoemisto.tv/news/10_profesiynyh_navychok_yakym_maie_ovolodity_lyudyna_do_2020_roku_76398.html

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 59 | Завантажень: 35 |