ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
PDF

Посилання

Андрущенко В. Формування особистості вчителя в сучасних умовах / В.Андрущенко, І.Табачук // Політичний менеджмент. 2005. № 1. С. 58-59.

Борисюк А.С. Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога: автореф.дис. … канд. психол. наук: 19.01.07. Івано-Франківськ,2004. 21 с.

Волкова Н.П. Педагогіка / Н.П.Волкова. К.: Академвидав, 2003. 576 с.

Власова О.І. Педагогічна психологія / О.І.Власова. К.: Либідь,2005. 400 с.

Джуринский А.Н. История педагогики / А.Н.Джуринский. М. : Владос, 1999. 432 с.

Замкова Н.Л. Формування професійних якостей майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у процесі вивчення іноземних мов: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04; Інститут вищої освіти академії педагогічних наук України. К., 2005. 17 с.

7.Маркова А.К. Психология труда учителя / А.К.Маркова. М.: Просвещение, 1994. 192 с.

Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал /Л.М.Митина. М., 1994.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 17 | Завантажень: 17 |