ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ТВОРЧОГО І ФІЗИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
PDF

Посилання

Антонова Н.О. Ціннісні орієнтації у системі особистісних якостей студентів вищого педагогічного навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 – педагогіка і вікова психологія / Н.О. Антонова – Київ, 2003. 20 с.

Іванцев Н.І. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді протягом професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 – педагогіка та вікова психологія / Н.І. Іванцев. Київ, 2001. 20 с.

Кравчук П. Формирование творческого потенциала личности в системе высшего образования: автореф. дис. док. филос. наук: спец. 22.00.06 «Социология культуры, науки, образования»/ П. Кравчук. М., 1992. 32 с.

Круцевич Т.Ю. Управління процесом фізичного виховання / Підр. Теорія і методика фізичного виховання / під ред. Т.Ю. Круцевич/ Т.Ю. Круцевич, В.В. Петровський. К.: Олімпійська література, 2008. Т.1. С. 320–380.

Круцевич Т.Ю. Сформованість цінностей індивідуальної фізичної культури студентів різних відділень ВУЗу / Т.Ю. Круцевич, О.Ю. Марченко. – Дніпропетровськ: Спортивний вісник Придніпров’я, 2008. №3–4. С.103–107.

Максимчук Н.П. Психологічні особливості становлення ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Н.П. Максимчук. Київ, 2000. 20 с.

Моляко В. Концепція виховання творчої особистості / В. Моляко // Радянська школа. 1991. № 5 С. 47-51.

Пономарев Н.И. Информация физической культуры: проблемы, перспективы. // Теория и практика физической культуры / Н.И. Пономарев, С.С. Филиппов. / Москва, 1994. №10. С.14–16.

Романюк Л.В. Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.01 – загальна психологія, історія психології / Л.В. Романюк. – Київ, 2000. 20 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 3 |