МОТИВАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
PDF

Посилання

Севастьянова Ж. Професійна мотивація викладача вищого навчального

закладу як психологічна проблема. Правничий вісник Університету «КРОК». Серія «Актуальні проблеми психології». 2011. Вип. 10. С.153–159.

Вакуленко В. Роль професійної мотивації в розвитку професіоналізму

викладача вищої школи. Молодь і ринок. 2015. № 4. С. 16–19

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. К.: «Академвидав»,2006. 352с. (Альма-матер).

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. /С.С.Вітвицька. Житомир, 2003. 232 с.

Психология и педагогика: Учебное пособие / Под редакцией А.А. Бодалева, В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева, В.А. Сластенина. М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. 585 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 19 | Завантажень: 8 |