ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
PDF

Посилання

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / [М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко.] К.: Світич, 2008. 430 с.

Бєлєнька Г. В. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах університетської освіти / Г. В. Бєлєнька // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. 2012. № 4. С. 114-119. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_4_25

Гиря O. Kомпетентнісна складова у професійній підготовці фахівців дошкільної освіти: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 5. С. 49

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | Завантажень: 1 |