МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛЮ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В КОЛЕДЖІ
PDF

Посилання

Райковська Г. О. Розвиток технічного мислення студентів у процесі вивчення креслення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2003. 170 с.

Тест Беннета. Оцінка рівня розвитку технічного мислення. URL: http://kik-cntu.kr.ua/test-benneta-otsinka-rivnya-rozvitku-tehnichnogo-mislennya/

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Проноза П. В. Світове автомобілебудування: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Київ, 2015. 125 с.

Ігнатюк А. І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрямки регулювання : монографія. Київ, 2010. 468 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 15 | Завантажень: 7 |