ТВОРЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
PDF

Посилання

Галузяк В. М. Активізіція рефлексивних процесів як умова розвитку особистісної зрілості майбутніх вчителів / В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія», випуск 39.- Вінниця, 2013.

Лузіна Л.М. Формирование творческой индивидуальности учителя в педагогическом вузе / Л. М. Лузина. Ташкент, 1986-95с.

Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В.К. Федорченко та ін. За ред. С. У. Гончаренко, П. М. Олійник К.: Вища школа, 2003-323ст.

Тутолмин А. В. Становление и развитие творческой компетентности будущего учителя ( на основе системного подхода): автореф. дис. докт. пед. наук / А. В. Тутолмин. Чебоксары, Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 2009. 20с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | Завантажень: 3 |