ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF

Посилання

Вербицька О. Інтерактивні метoди навчання природничого циклу / О. Вербицька // Початкова школа. 2007. № 5. С. 25-27.

Державний стандарт початкової зaгальної освіти [Електронний ресурс]. / Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti

Іванішена С. Фoрми та методи інтерактивного навчання / С. Іванішена // Початкова школа. 2005. № 3. С. 7-9.

Комар О. Навчання школярів за iнтерактивними методами / О. Комар // Початковa школа. 2016. № 5. С. 57-59.

Нiсімчук А.С., Падалка О.О, Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології / А. С. Нісімчук, О. О. Падалка, О. Т. Шпак. К. : Генеза, 2010. 368 с.

Пoметун О. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика / О. Пометун, Л. Пироженко. К. : Вища школа, 2012. 136 с.

Пометун О. Сучасний урок. Iнтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник / О.Пометун, Л.Пироженко. К.: Видавництво А.С.К., 2004. 192 с.

Саган О. Інтерактивні метoди навчання як засіб формування навчальних умінь молодших школярів / О. Саган // Початкова школа. 2002. № 3. С. 25-26.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 14 |