ОРГАНІЗАЦІЯ РЕПЕТИЦІЙ ТА ВИСТУПІВ ТАНЦЮВАЛЬНИХ КОЛЕКТИВІВ ГРУП ДІТЕЙ РІЗНОЇ ВІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ
PDF

Посилання

Солонець Ю.Ю. Педагогічні особливості викладання основних напрямків хореографії дітям різних вікових групп: навч. методичний посібник. Чернігів: Редакційно видавничий відділ Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, 2015. 152 с.

Солонець Ю.Ю. Особливості розвитку гнучкості та методи її вдосконалення у студентів факультету фізичного виховання у процесі засвоєння хореографічних дисциплін // Молодіжний науковий вісник ВНУ імені Л.Українуи. Серія: Фізичне виховання і спорт: зб. наук. праць Луцьк: ВНУ імені Л.Українки, 2010. С. 48 – 52.

Ростовська Ю.О. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів музики і хореографії у процесі методичної підготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2005. 226 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 13 | Завантажень: 23 |