ПОЗИТИВНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ: ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕКРЕАЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ
PDF

Посилання

Закон «Про освіту» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Концепція «Нова українська школа» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 13.05.2018).

Костелянець Ю. Творчість дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема. // науковий вісник ІДГУ–2020. № 48 с.157-164.

Крат Л. Захистити дитячу душу. // Початкова школа. 2020. №1. С.55-57.

Сушик Н.С. Основи соціалізації особистості:навчально-методичний посібник / Луцьк: Вежа-Друк,2014. с.188.

Інтеграція як освітня стратегія модернізації дошкільної освіти. /Збірник наукових праць [ ред.кол.: В.І.Очеретянко (гол.) та ін. ] Хмельницький: ХОІППО, 2019 550 с.

URI: https://mon.gov.ua/ua/

URI: https://factor-r.com.ua/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 14 | Завантажень: 5 |