СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ЕТИКЕТНИХ УМІНЬ ПЕРШОКЛАСНИКІВ
PDF

Посилання

Блакитна В. Л. Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності школярів 5-9 класів при вивченні англійської мови. Таврійський вісник освіти. 2013. № 4. С. 205-211.

Дубина Л. Развитие у детей коммуникативных спосібностей. Дошкольное воспитание. 2005. № 11. С. 3.

Захарченко В. Комунікативно-мовленнєві ігри. Дошкільне виховання. 2000. № 12. С. 6-7.

Комарова Н.Ф. Как руко водить творче скими играми детей? Методические рекомендации. Н. Новгород: НГПИ им. Горького, 2002., с. 24.

Стахів М. Комунікативний етикет як складова професійної компетентності педагога. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2014. № 4.

Федорова М.А. Сюжетно-рольова гра як засіб виховання моральних цінностей дошкільника. Сталий розвиток : проблеми та перспективи / за заг. ред. О. А. Дубасенюк : зб. наук. праць. Житомир: вид-во "Полісся", 2015. С. 164-170.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 17 | Завантажень: 12 |