ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ У ШКОЛАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
PDF

Посилання

Афонін В. Теорія і практика професійної підготовки студентів інститутів фізичної культури (ІФК) як педагогічна проблема. Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць у галузі фізичної культури і спорту.Львів:НФВ» Українські технології», 2004. Т.4. 710 с.

Борисенко А. Особливості фізичного виховання в сільській малокомплектній школі. Фізичне виховання в школі. 1998. №3. С. 8-14.

Гринченко І.Б. професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в нових умовах. Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. Додаток 3, Т VII / Тематичний випуск: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. К.: 2010. 22с.

Карченкова М.В., Іщенко О.А. Шляхи підвищення професійної підготовленості випускників факультету підготовки вчителів фізичної культури // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. Вип. 7. Львів, 2003. Т.1. 109 с.

Наумчук В.І.Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор:автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук:спец. 13.00.14» Теорія та методика професійної освіти» /В.І. Наумчик. Тернопіль, 2002. 9с

Пахальчук Н.О. Організація фізичного виховання молодших школярів у сільській школі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2012. №2(20). С. 303 – 310.

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів.. Частина 2. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2002. 230 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 3 |