ФОРМУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ
PDF

Посилання

Кларин, М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта. Педагогика. 2000. №7. С. 162–184.

Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ: А.С.К., 2004. 192с.

Реутова Е.А. Применение активных и интерактивных методов обучения в образовательном процессе вуза: методические рекомендации для преподавателей Новосибирского ГАУ. Новосибирск: НГАУ, 2012. 57с.

Ягоднікова В. В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі: навч.-метод. посіб. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. 80 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 10 | Завантажень: 12 |