СКЛАДОВІ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Посилання

Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / пер. с англ. С. Г. Божук. СПб., 2001. 864 с.

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід. Вінниця, 2012. 348 с.

Дружилов С. А. Индивидуальный ресурс человека как основа становления профессионализма: монография. Воронеж, 2010. 424 с.

Жалдак М. І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу. Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992 – 2003 : зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України. Ч. 1. Харків: ОВС, 2002. С. 371-383.

Зубехина Т. В. Практический опыт формирования информационной культуры у бакалавров туризма. Туризм и гостеприимство: научно-практический журнал, 2016. № 2. С. 66-70.

Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності. – К., 2009. 380 с.

Лассвелл Г. Структура и функции коммуникации в обществе. Массовая коммуникация в со.временном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2003. 239 с.

Маймур Л. П. Опыт использования компьютера при традиционном обучении. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Т. 3., Кривий Ріг. 2002. С. 151–155.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології / Швачич Г. Г. та ін. Дніпро, 2017. 230 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 7 | Завантажень: 9 |