ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
PDF

Посилання

Веремчук А. Інноваційна освітня діяльність сучасного вчителя початкових класів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. №5. 2012. С.94–99.

Гавриш І. В. Закономірності та принципи процесу формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності. Дійсність та перспективи розвитку сучасної освіти України: зб. наук. пр. X.: Стиль – Іздат, 2005. С. 61–74.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. 3-тє вид., випр. К.: Академвидав, 2015. 304 с.

Калюжка Н. С. Закономірності та принципи формування інноваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 2 (56). С.270–277.

Сафіулін В. І. Інноваційний пошук нових технологій навчання. Інноваційні пошуки в сучасній освіті. За ред. Л.І. Даниленко, В.Ф. Паламарчук. К.: Логос, 2004. С. 53–64.

Телянчук В. П., Лесіна О. В. Інноваційні технології в початковій школі. Х. : Видавнича група «Основа», 2008. 233 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | Завантажень: 5 |