СВОЄРІДНІСТЬ СТРАТЕГІЙ СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СТИМУЛЮВАННІ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ
PDF

Посилання

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Лавроненко Олена Миколаївна Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності [Рукопись] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. М. Лавроненко ; Ін-т проблем виховання АПН України. Київ, 2008. 20 c.

Панченко С. П. Взаємодія соціального педагога школи і сім'ї в системі забезпечення захисту дитини / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [Текст] : збірник наукових праць. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Вип. 17, Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко та ін.. К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. С .104-109

Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх шкіл України» / [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/

Цюра С. Нові моделі соціального партнерства школи і сім’ї : приватна школа в Україні / С. Цюра // Збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика”. Випуск 11. : Видавець ПП Зволейко Д.Г. 2012. (330 с.) С. 107-112.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 3 | Завантажень: 1 |