ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
PDF

Посилання

Романовський О.Г. Ментальні карти як інноваційний спосіб організації інформації в навчальному процесі вищої школи [Електронний ресурс] / О.Г. Романовський, В.М. Гриньова, О.О. Резван // Інформаційні технології і засоби навчання Information Technologies and Learning Tools : електрон. наук. фахове вид. 2018. Т. 64, № 2. С. 185 196. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/36405/1/2018_Romanovskyi_Mentalni_karty.pdf

Посібник для педагогів та учнів. Інтелект-карти як інструмент ефективної роботи з інформацією. Дніпропетровськ, 2016. 53с. Режим доступу: https://ru.calameo.com/read/004373434dec4e2bf2b83

Черній М. Карти знань як засіб збільшення ефективності засвоєння навчального матеріалу учнями та їх застосування за допомогою веб-сервісів / Милослава Черній // Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2012. № 6 (Ч. 1). С. 87–94.

Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання. К.: СПД Кулінічев Б.М., 2007.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.- метод. посібн. К.: А.С.К., 2006. 192с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 30 | Завантажень: 203 |