МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ СХИЛЬНОГО ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF

Посилання

Гавриш І. В. Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності (методологічний і теоретичний аспекти) : монографія / І. В. Гавриш. Харків : ХОНМІБО, 2005. 388 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. пос. /І. М. Дичківська. К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Козак Л. В. Структура та ознаки інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу / Л. В. Козак //Педагогічний процес: теорія та практика. 2012. № 2. С. 50–60.

Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія / За ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 504 с.

Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика / А. В. Хуторской. М. : Изд-во УНЦ ДО, 2005. 222 c.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 9 |