ІННОВАЦІЙНІ ДИСТАНЦІЙНІ Т ЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
PDF

Посилання

Андрєєва В. М., Григораш В. В. Настільна книга педагога. Х. : Основа, 2006. 352 с.

Биков В. Ю. Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів: веб сайт. URL:https://core.ac.uk/download/pdf/11083976.pdf

Закон «Про вищу освіту». URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556 18

Закревська А. Г., Паламарчук І. М. Інноваційні технології навчання в діяльності вчителя. Сучасні інформаційні техноло гії та інноваційні методики

навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. 2014. № 40. С. 252 255.

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. Затверджена Постановою МОН України від 20 грудня 2000 р.

Лебедик Л. В. Підготовка викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2018. 425 с.

Лебедик Л. В. Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем: монографія. Полтава : ПУЕ Т, 2020. 623 с. URL : http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8837

Стрельніков В. Ю. До проблеми складання тезаурусу інноваційних технологій навчання. Вісник Київського націонал ьного ун ту технологій та дизайну . 2008. Т. 1. С. 20 23.

Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. К. : Кондор, 2011. 628 с.

Шовкун В. В. Використання дистанційних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики. Відкрите освітнє сер едовище сучасного університету . 2016. № 2. С. 262 272.

Lebedyk L. V. 1.15. Structural components and functions of projecting activity of future high school teachers. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT s.r.o. 2020. P. 155–162.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 24 | Завантажень: 45 |