СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
PDF

Посилання

Алфімов Д.В. Інноваційна освітня система: шляхи відродження // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол. Л.І.Даниленко та ін. К.: Логос, 2010. С.158-160.

Остапчук О.Є. Інноваційні процеси в освіті: пошук істини триває // Педагогічних інновацій підручник для директора. 2003. №4. С.3-8.

Приходькіна Н. Використання технологій «переверненого» навчання у професійній діяльності викладача вищої школи [Електронний ресурс] / Н.Приходькіна. Режим доступу:http://qoo.by/2Bk.

Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості: Навчально-методичний посібник. К.: ІЗМН, 1996, 236с.

Слободчиков В.И. Проблемы становления и развития инновационного образования // Инновации в образовании. 2003. №2. С.4-18.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 19 |