ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЧИННИКА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
PDF

Посилання

Кощавець М. Розвиток хореографічних здібностей дітей дошкільного віку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. 2014. Вип. 2(1). С. 199-203

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2014_2%281%29__39

Поклад І. М. Розвиток хореографічних здібностей дітей молодшого шкільного віку [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00. ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. К., 2006. С 183-210

Соціально- емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) [Текст] : навч. посібник для вузів / О. Л. Кононко. Київ. : Освіта, 1998. 255 с

Рагозіна В. З історії хореографічного виховання. Мистецтво та освіта. №2. 2006. С.15-19

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 9 |