ІННОВАЦІЇ - ЗАСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
PDF

Посилання

Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник / К.: Академвидав, 2004. − 352 с.

Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Режим доступу:http://www.horting.org.ua/node/1435.

Лях. М. Основні підходи до проблеми інновацій в контексті розвитку сучасної освіти / М. Лах // Освітній простір України. − 2014. − Вип. 4. − С. 163-168.

Підласий А.І. Педагогічні інновації // Рідна школа. – 1998. – № 12. – С. 3.

Третяк К. Інноваційні процеси в освіті. [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/5189188/.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 5 | Завантажень: 9 |