КОМП’ЮТЕРНІ ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ІННОВАЦІЯ В ОСВІТІ
PDF

Посилання

Вакуленко В. М. Види інновацій в освіті та їх класифікація [Електронний ресурс] / В. М. Вакуленко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Випуск 4. Розділ: педагогічні науки: Електронне наукове фахове видання 2010. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e- journals/Vnadps/2010_4/zmisthtmI

Иванов М. С. Психология компьютерной игры как проблема интегральной психологии личности / М.С. Иванов [Електронний ресурс] Режим доступу: http://flogiston.ru/articles/netpsy/mJvanov2

Кириленко Н. М. Комп’ютерна дидактична гра як компонент освітнього простору / Н. М. Кириленко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск XXXXVI. Херсон, 2007. С. 395-398.

Кириленко Н. М. Особливості феномену дидактичної комп’ютерної гри / Н. М. Кириленко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. Київ-Вінниця, 2005. С. 312 -318.

Пішенко О. В. Дидактичні ігри, їх види і значення в навчально-виховному процесі/О. В. Пішенко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 46. Серія: педагогічні науки: Збірник у 2-х т. / Чернігів: ЧДПУ, 2007. № 46. Т. 1. С. 129-140.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 20 |