ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ
PDF

Посилання

Биков В. Ю. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. праць. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. С. 32–40.

Гокунь О. О. Основи інформаційних технологій навчання. Кривий Ріг : Видавничий відділ КДПУ. 2001. 210 с.

Стефаненко П. В. Теоретичні і методичні основи дистанційного навчання у вищій школі. Дис. докт. пед. наук: Ін-т пед. і психол. АПН України. Київ, 2002. 490 с.

Стрельніков В. Ю. Дискурсивний аналіз проблематики проектування інтерактивних технологій. Актуальні проблеми сучасного економіко- гуманітарного дискурсу в Україні : зб. матеріалів І Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції, 28 квітня 2017 р., м. Кривий Ріг. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. C. 18–21.

Стрельніков В. Ю. Інноваційні технології навчання: доцільність застосування понять. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.): у 2-х томах. Т. 2. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 98–99.

Стрельніков В. Ю. Можливості кооперативного навчання для формування й розвитку громадянської культури молоді. Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та інноваційні практики: збірник матеріалів конференції / За заг. ред. Г. Л. Єфремової, С. М. Луценко, Л. П. Івашини. РВВ СОІППО, Суми, 2020. С. 174–179.

Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. Кн. 1. 295 с.

Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. Кн. 2. 230 с.

Стрельніков В. Складники особистісно-професійної компетентності викладача закладу післядипломної освіти. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: Зб. наук. пр. Суми: КЗ СОІППО, 2019. URL : https://drive.google.com/file/d/1wFLXdkiHHKIfcI4ZDrCdSUO2PfkfObdJ/view

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 20 | Завантажень: 5 |