ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
PDF

Посилання

Лебедик Л. В., Стрельніков В. Ю., Стрельніков М. В. Сучасні технології навчання і методики викладання дисциплін: Навчально методичний посібник для слуха чів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів середньої, професійної (професійно технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Пол тава : АСМІ, 2020. 303 с. URL : http:http://dspace.pnpu. edu.ua/handle/123456789/15703

Стрельніков В. Ю. До проблеми складання тезаурусу інноваційних технологій навчання. Вісник Київського національного ун ту технологій та дизайну . 2008. Т. 1. 20 23.

Стрельніков В. Ю. Інноваційні технології н авчання: доцільність застосування понять. Матеріали наук. конф. професорсько викладацького складу, наук. працівників і здобувачів наук. ступ. за підсумками наук. дослідної роботи за період 2017 2018 рр. (16 17 трав. 2019 р.): у 2 х т. Т. 2. Вінниця: Донець кий національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 98 99.

Стрельніков В. Ю. Проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : монографія. Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. 335 с.

Maslow A. H. Toward a psychology of Being. 1968. № 4. Р. 153 160.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 14 | Завантажень: 22 |