ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
PDF

Посилання

Освітні технології: Навч. – метод. посібн. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти . К.: А.С.К., 2001. 256 с.

Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей / Под общ. ред. В.С. Кукушина. Серия “Педагогическое образование”. Ростов н/Д: изд. центр “Март”, 2002. 320 с.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998 256 с.

Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: Видавнича група «Основа», 2003.

Співаковський О.В. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: Предметно-орієнтований підхід / О.В. Співаковський, М.С. Львов // Комп’ютер у школі та сім’ї. 2002. №2.

Химинець В.В. Інновації в початковій школі / В.В. Химинець, М.Ю. Кірик. Тернопіль: Мандрівець, 2012. 312 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 17 | Завантажень: 46 |