СПЕЦИФІЧНІ РИСИ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИСКУРСУ
PDF

Посилання

Бондар О. В. Визначення поняття «дискурс» у лінгвістичній науці. Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». 2011. № 4. C.16 – 19.

Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и русском языках : Автореф., дис. канд. филол. наук. Астрахань, 2001. 212с.

Дедова О. В. Лингвосемиотический анализ електронного гипертекста : Автореф., дис. докт. фил. наук. Москва, 2006. 253с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

Кириченко О. А. Новації у мові комп’ютерних користувачів. Філологічні трактати. 2010. Т.2. № 3. С. 51 – 55.

Компанцева Л. Ф. Інтернет-комунікація: когнітивно-прагматичний та лінгвокультурологічний аспекти : Автореф., дис., док. фил. наук. Ровно, 2007. 114с.

Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. ред. В. Н. Ярцева. Москва: Сов. Энциклопедия,1990. 685с.

Самаричева А. И. Англоязычное влияние на немецкий компьютерный дискурс. Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. Вып.1. С. 67 – 72.

Crystal D. Language and the Internet. Cambridge university press, 2004. 272р.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 22 | Завантажень: 16 |