ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК ОРГАНІЗАТОРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРА
PDF

Посилання

Власюк І. В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін: автореф. дис.… канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2015. 20 с.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/988-2016/

Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посібник. К. Каравела, 2005.

Крохмальна Г. Термінологічна компетентність майбутніх учителів початкової школи: сучасний стан та шляхи вдосконалення. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2016. Вип. 30. С. 110–118.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 9 | Завантажень: 4 |