АНЕКДОТ ЯК МОДЕЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО АКТУ ЛІНГВІСТИЧНОГО ТА НЕ ЛІНГВІСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
PDF

Посилання

Ковалевська Т.Ю. Моделювання емпатії в сучасній українській мові: Авто-реферат дис. на здоб. наук. ст. канд. філол. наук. К., 2002.

Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти:[зб. наук. пр.]–К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ. 2007. 200 с.

Словник іншомовних слів. К.: Довіра, 2000. 320 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 4 | Завантажень: 5 |