НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА РАННЬОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
PDF

Посилання

A Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment. Strasbourg, 2001. 264 с.

Агапова С. Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации (английский язык) / С. Г. Агапова // Серия «Высшее образование». К. : Ленвіт, 2004. 288с.

Колшанский Г. В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения

Г. В. Колшанский // Методическая мозаика. К. : Наука, 2006. С. 27-32.

Чахоян Л. П. Синтаксис диалогической речи современного английского языка /Л. П. Чахоян. К.: Нова книга, 1999. 168 с.

Колодязна В. В. Навчання діалогічного мовлення на уроках англійської мови за комунікативною методикою / В. В. Колодязна // Англійська мова та література. 2004. № 5. С. 4–9.

Попіль І. Ф. Шляхи підвищення ефективності та якості уроку англійської мови / І.Ф. Попіль.// – Київ, Генеза, 2009.

Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі : [навчальний посібник] / С. В. Роман. – Київ: Ленвіт, 2009. 216 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. Київ: Ґенеза, 2002. 368 с.

Степанов О. М. Основи психології і педагогіки : Посіб. / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. Київ: Академвидав, 2006. 520 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник. 2-ге вид., випр. і переоб. / кол.авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2002. 328 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 29 |