STRIKE WHILE THE IRON IS HOT: ENVIRONMENTAL EDUCATION IN EARLY YEARS FOR SUSTAINABILITY
PDF

Посилання

.Bakırcı H. Ülkelerin Çevre Eğitimine Etki Eden Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2012; 20(2): 365-384.

. Buhan, B. Okul Öncesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Çevre Bilinci ve Bu Okullardaki Çevre Eğitiminin Araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.

. Gardner H. Multiple intelligences: The theory in practice. New York, 1993.

. Gülay, H. and Ekici, G. MEB Okul Öncesi Eğitim Programının Çevre Eğitimi Açısından Analizi, Türk Fen Eğitim Dergisi, 2010, yıl: 7, sayı: 1, s: 74- 84

. Huckle J. Environmental Education: A view from critical theory, In J. Fien (ed.) Environmental Education: a Pathway to Sustainability. Deakin University Press, Geelong, 43-69, 1993.

. Kabadayı, A. Training Turkish preschoolers to be conscious citizen environmentalists for sustainable communities Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012 Volume (issue) 4(1): 77-86.

. Kabadayi, A. and Altinsoy, F. Traditional and Technological Methods for Raising Pre-school Childrenís Awareness of Environmental Pollution for Sustainability, Discourse and Communication for Sustainable Education, vol. 2018, 9, no. 2, pp. 134-144

. MEB, Okul öncesi eğitim programı, 2013 https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf Erişim tarihi: 20.04.2020

. Monolas E, Tempakis S. Environmental responsibility: Teachers’ views. J Teac Educ Sustain, 2010; 12: 27-36.

. Myers OE, Saunders CD and Garrett E. What do children think animals need? Developmental trends. Environ Educ Res 2004; 10: 545-562.

. National Curriculum Counsel (1990) Curriculum Guidance 7: Environmental education. York.

. Oluk, S. Okul Öncesi Dönemde Çevre Eğitimi, Ekoloji Magazin, 2008.

http://www.ekolojimagazin.com/?id=336&s=magazin

. Özkan, B. Okul öncesi öğretmenlerinin çevre eğitimine yönelik görüşlerinin incelenmesi, Akademik bakış dergisi, 2017, sayı: 62.

. Seven, S. Okul öncesi eğitimine giriş, Pegem Yayıncılık, 2016 [17]. Şimşekli, Y. Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çevre eğitimi etkinliklerine ilköğretim okullarının duyarlılığı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2004, 17(1), 83-92.

. Özdemir, O. Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi: Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim, Eğitim ve Bilim Dergisi, 2007, c: 32. 23-39.

. Yoleri̇, S. Çocuk ve çevre: okul öncesi çocuklar arasında çevre bilinci oluşturma. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, (34) , 100-111.

Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar, M. Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitim Programı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları, 2002.

Bakırcı, H. and Artun, H. Ülkelerin Çevre Eğitimine Etki Eden Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2012, 20 / 2: 365-384.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 17 | Завантажень: 49 |